Medlemsavgifter 2017

Betalningsuppgifter har mailats ut till alla medlemmar under vecka 1. 

Det kommer att bli en höjning av avgifterna, och detta beror på en höjning av SIF:s andel av avgiften. Detta klubbades igenom på SIF:s årsmöte 2016, och det kändes som en självklarhet för att klara av förbundets ekonomi. Vinirs del är oförändrad. Man röstade också igenom en förenkling av medlemskapen, och att junior döps om till ungdom.

För förbundets del av medlemsavgiften gäller från 2017 att:

1. Grunden är senioravgiften (400 kr)
2. Ungdom är 50% av senior (200 kr)
3. Introduktion är 100 kr rabatt på senior (300 kr) 
4. Familj är summan för 1 senior + 1 ungdom - 50 kr (550 kr = en totalavgift för hela familjegruppen oavsett hur många medlemmar det är i familjen). En familj får nu se ut hur de vill bara de är skrivna på samma adress. Det behöver inte vara någon senior. Avgiften är nu för gruppen, oavsett sammansättning eller antal.

OBS att Vinirs del tillkommer!

Fullständig info om avgifterna finns under Vinir/Medlemskap.

Betalning av medlemskap

Vinir har skickat ut betalinfo till alla medlemmar via mail. Var noga med att kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer i Idrott On Line! Information om inlogging finns under Vinir/Medlemskap, samt på SIF:s hemsida.

OBS! att numera betalar man medlemsavgiften till lokalföreningen, och inte till SIF som man gjort de senaste åren!

Årsmöte 2017

Vinirs årsmöte 2017 kommer att gå av stapeln på Tölögården 5 mars kl 17:00, så reservera datument redan nu! Kallelse kommer att mailas ut, samt finnas på hemsidan och i Facebookgruppen. Årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta på hemsidan.

Tävlingar 2017

Vinir har följande tävlingar bokade för 2017:

Vinir Open 13 maj (Klevsvik)

Vinir GK 10 juni (Säve)

Vinir KM 26-27 augusti (Säve)