Vinir är en västsvensk förening som tillkommit genom samgående mellan Djarfur och Vaengur. Det officiella beslutet om samgående togs på extra årsmöten 12 oktober 2014. Den nya föreningen började gälla fr o m 1 januari 2015.

 

Föreningens mål för 2021

Vinir ska under 2021…

• … anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.

• … att fortsätta att anordna aktiviteter såväl utan häst som med häst.

• … anordna aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.

• … uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till) att arrangera aktiviteter.

• ... utveckla kommunikationskanaler mellan föreningen och medlemmarna samt mellan medlemmar.

• ... arbeta för bra sammanhållning mellan medlemmarna i vår förening.

 

Föreningens verksamhetsmål

Vinir vill fortsätta arbetet med att verka för att sprida och öka kunskapen om islandshästen och dess unika egenskaper, anordna aktiviteter för medlemmarna samt arbeta för att knyta nya medlemmar till föreningen. För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre aktiviteter vill vi gärna fortsätta att samarbeta med våra grannföreningar, men framför allt vara en förening för alla våra medlemmar, med eller utan egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser det också som mycket viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill därför erbjuda aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så arbetar vi bäst vidare för att bibehålla och öka sammanhållningen i Vinir.

 

Föreningens vision

Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.

 

Stadgar

Föreningens stadgar hittar du här.

 

Vårt ursprung

Djarfur

 

Länk till Djarfurs gamla sida

 

Vaengur

 

 

 

 Länk till Vaengurs gamla sida