Vad kan jag hjälpa till med? Vilka funktionärsroller finns på en tävling?

Tävlingsledare
Person som håller i tävlingen, fördelar arbetsuppgifter och har huvudansvaret för allt som berör tävlingen, både innan och under tävlingsdagen. 

Funktionärsansvarig
Ansvarar för att det ska finnas tillräckligt med funktionärer så att alla funktionärsposter fylls. Ser även till så att särskilda uppgifter och ansvarsområden delas ut till funktionärerna smat att särskilda önskemål tas hänsyn till.

Incheckning/ryttarservice
Kontrollerar och checkar av hästarnas pass så att hästen är korrekt vaccinerad, kollar så att ryttarförsäkran är ifylld samt att ryttaren har giltig ryttarlicens. Detta har gjorts digitalt innan tävlingsdagen, så man får ok innan av ansvarig.

Sekretariat ansvarig
Ansvarar för att allt i sekretariatet är fixat. Detta innebär i huvudsakligt ansvar för tekniken (musik, tidtagning och resultat) under och innan tävlingsdagen. Tävlingen ska läggas ut i de system som ska användas för att anmälningar och resultat ska kunna registreras. Datasystem: Sportfengur

Speaker
Sitter i speakerbåset/sekretariatet och kallar in ekipage till collectingring och presenterar ekipagen som kommer in på banan. Speakern måste också hålla koll på tidsplaneringen och lämna övrig information till publik, funktionärer och domare på tävlingen. Rapporterar domarnas poäng!

Domarsekreterare
Sitter med domarna och skriver ner poäng i Sportfengur via iPad samt även skriftliga domarkommentarer på papper på de ekipage som är inne på banan. I uttagningen med flera ekipage inne på banan krävs 2 domarsekreterare per domare, i finalerna skrivs inga domarkommentarer så då räcker det oftast med en domarsekreterare som rapporterar i datasystemet Sportfengur.

Grindvakt
Öppnar och stänger grinden till ovalbanan för att släppa in- och ut ekipagen ifrån collectiongring till banan.
Hjälper även till i collectingring vid behov.

Collectionring
Ser till att alla ekipage som ska tävla nästa heat är på plats i collectingring och vid tävlingar med flera ekipage på banan samtidigt, ska även alla ryttare ha tydliga färgmarkeringar runt benen.

Löpare
Springer mellan och hjälper till där det behövs. Huvudsakligen fyller på fika och dryck åt domarna när det behövs, tar med domarkommentarer efter varje avslutad klass och klipper samt häftar ihop kommentarerna till varje ekipage.

Caféansvarig
Handlar till cafét och har det huvudsakliga ansvaret för cafét.

Cafépersonal
Säljer i cafét och ser till att fika och dryck fylls på allteftersom. (Här brukar även finnas domarkommentarer att hämta - som en centrumplats för publik och deltagare)

Matansvarig för domare/funktionärer
Lagar mat åt domare och funktionärer som närvarar under tävlingsdagen. Ser till att allergier samt preferenser gällande kost tas med i beräkningen. (allt för att det ska gå snabbt och smidigt för domare/funktionärer att äta och komma ut och jobba igen)

Prisutdelare
Delar ut rosetter och priser till ekipage vid prisutdelningen

Banansvarig
Har det generella ansvaret för tävlingsbanan och ser till att den sköts under dagen. Det innebär att banan emellanåt ska sladdas för att hålla underlaget jämnt samt att banan ska mockas vid behov.

Parkeringsansvarig
Är först på plats på tävlingsdagen för att visa vart transporter och bilar ska parkera för att alla ska få plats. 


Förberedelser dagen innan - kom gärna ju fler vi är desto enklare och snabbare :)
Plocka fram allt som kan ligga kvar ute under natten. Exempelvis bygga upp eventuella tält eller liknande till cafét samt ta fram bord och stolar till café och domarbås.
På morgonen under tävlingsdagen tas resterande saker fram.
När tävlingen är slut hjälps man åt att plocka undan allt igen.

Ryttarrepresentant och suppleant 
Blir ryttarnas röst och väljs på tävlingsdagen.
Ryttarrepresentantten måste vara över 18 år samt deltaga i tävlingen. Om någon ryttare under tävlignsdagen exempelvis ksulle vara missnöjd med domarnas poäng, kan den personen uppsöka ryttarrepresentanten och be om hjälp med att ta upp detta inför domarna.

Oftast börjar en tävling vid kl 09, man ska vara på plats i god tid innan. Kan hålla på till ca kl 17 beroende på antal tävlande och sedan är det dags att plocka ihop och städa. 

Har du aldrig varit med som funktionär på en tävling? Häng på - vi är många som hjälps åt och du får ställa frågor och jättekul att du vill delta. Alltid lär du känna nya hästvänner och får se grymma ekipage, blir en härlig stämning!