Här kommer en kort sammanfattning av Vinirs årsmöte, information om anslutning till Svenska Ridsportsförbundet, samt de punkter från helgens ordförandekonferens som pekades ut som särskilt viktiga för lokalföreningarna att ta med sig hem.

Information från Vinirs årsmöte 25 januari

Ombud till riksårsmötet

Vinir får i år skicka 6 delegater till SIF:s riksårsmöte (2 från Djarfur och 4 från Vaengur). Följande personer valdes att representera Vinir: Eva Lodfelt, Eva Åkerström, Hans Ericson,Astrid Olovsson, Giesela Vanhanen och Elin Wallenbring.

Delegaterna har fria händer från föreningen att använda sina röster så som de finner lämpligast.

Information om sponsringspolicy

Vinir kommer att sponsra föreningens ekipage som deltar på SM, dvs Sport SM, Gaedinga SM och Lag SM, enligt följande:

 • Vi sponsrar Vinir-medlemmar som deltar på Sport och GK SM med profilkläder - en röd funktionspiké och en röd softshelljacka. Kläderna finns på bild i shoppen: http://vinirshop.storedo.com/
 • Lag SM lagen sponsrar vi med anmälningsavgiften.

Övriga Informationspunkter i urval

 • Vinir har ett SWISH-nummer, som kommer att kunna användas t ex för betalning i caféet på tävlingar, mm. Numret finns på Vinirs hemsida under fliken ”Kontakt”. Där finns även en del annan ”bra att ha info”.
 • Vi behöver många fler funktionärer till Tölt on Ice! Anmäl dig via hemsidan, eller direkt på mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation av sektionerna – Tävling, Ungdom och Aktivitet. Alla sektionerna har egna flikar på hemsidan. Sektionerna har alltid två ansvariga från styrelsen, förutom intresserade medlemmar. Om du är intresserad av att delta i någon av sektionerna (och det hoppas vi ju) så kontakta någon av de ansvariga, se hemsidan!
 • Klubbshoppen kommer att tas fram i samarbete med Print by Hallberg, som har ett showroom i Åbro, Mölndal. Vi kommer inte att ha något eget lager, utan plagg beställs direkt från PbH. Länk till beställningssida kommer att läggas upp på hemsidan. Det finns även möjlighet att klämma, känna och prova hos leverantören.
 • Vinir har ansvar för området ”Sponsring” på VSM 1-3 maj och GK SM 4-6 september.
 • Under Eurohorse kommer det att vara clinics i paddocken med islandshäst varje dag!

Information om anslutning till SvRF

Den 26 januari skickade Vinir in sin ansökan om medlemskap i Svenska Ridsportsförbundet, och den 1 februari fick vi bekräftelse på att ansökan godkänts:

Vinir Islandshästförening

Härmed meddelas att Svenska Ridsportförbundet Bifallit er ansökan om medlemskap i förbundet. Härigenom är föreningen indirekt medlem även i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), samt tillhör det specialdistriktsidrottsförbund (SDF) och det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars administrativa gränser föreningen har sin hemort.

SDF-tillhörighet:                         Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund

DF-tillhörighet:                            Västsvenska Idrottsförbundet

Ni har följande föreningsnummer:   51124

I och med detta är vi nu bidragsberättigade ”högt och lågt”. För att lära oss mer om detta planerar styrelsen att ta hjälp av SISU.

Information från SIF:s ordförandekonferens i Linköping 30 januari – 1 februari

Deltagare från Vinir var Karin Andersson, Elisabeth Wallenbring och Hans Ericson (i sin roll som medlem av valberedningen).

VM i Herning

Planering av VM pågår för fullt. Mycket kommer att förändras utifrån erfarenheterna från sommarens NM.

Timo Rajasaari kommer att framöver att se till att föreningarnas ordförande får mer information om VM än vi gjovad som kommit hittills. Det här är vårt gemensamma VM! Se bl a nyinlagd artikel på SIF:s hemsida.

Det behövs ca 500 funktionärer for VM, och det finns 250 anmälda än så länge. Men bara 10 av dessa kommer från Sverige. Vi behöver hjälpas åt att marknadsföra detta i våra lokalföreningar. Man anmäler sig via VMs hemsida.

Tips från coachen är att anmäla sig som läktarbyggare. Då är man klar med sitt uppdrag innan tävlingen börjar, och sedan är det bara att njuuuuta! Är man intresserad av det så ska man nog inte vänta för länge.

NIF (Nordiska Islandshäst förbundet) söker en Svensk funktionärskoordinator dit vi från Sverige kan vända oss om vi är intresserade av att hjälpa till.

Det behövs också en svensk representant i kulturgruppen till VM. Ta kontakt med Timo om du är dena person, eller har tips på någon som skulle passa. Det finns en lång lista med förslag och ideer till inslag som det ska jobbas vidare med.

Det finns en facebookgrupp för VM, ” Vm2015 - World Championships for Icelandic Horses”. Sök upp och ”Gilla” den om du inte redan gjort det, och hjälp gärna till och sprid vidare!

Det finns reklammaterial i form av broschyrer och roll-ups (att låna) för att använda på större evenemang som lokalklubbarna arrangerar runt om i landet. Daniel Sundin har ansvaret för dem.

Man har i år haft svårt att få stora sponsorer. Därför öppnar man nu upp för mindre sponsorer, annonser i trycksaker mm.

Det behövs en chefskock från varje land, för att få lite variation till funktionärernas mat.

Riksidrottsförbundet

Nu ska lokalföreningarna ansöka om medlemskap, via SvRF. Vinir har skickat in ansökan, och är antagen (se ovan).

Nästa steg är att registrera medlemmarna i IdrottOnline. Allt detta är en förutsättning för att kunna söka olika bidrag och stöd.

Vårt samarbetsavtal med SvRF gäller till och med sista maj 2015 och det är skrivet att det innan 1 maj ska vara beslutat om ett nytt samarbetsavtal eller uppsägning av avtalet. SIF har beslutat att inte säga upp avtalet, utan låter SvRF ta det beslutet. RFs årsmöte är i maj. SIF har ju lämnat in en ny egen ansökan om att få bli direkt ansluten till RF, så i slutet av maj bör vi ha besked om hur det har blivit.

Inom RF är distrikten en viktig mellannivå mellan lokalföreningarna och förbundet, och de har stort inflytande på den lokala idrotten. När föreningarna nu blir medlemmar, så kommer vi att tillhöra ett distrikt (i Vinirs fall Västsvenska Idrottsförbundet). Ordförandekonferensen var eniga om att RFs distriktsindelning är mer funktionell för SIF än den regionindelningen vi har idag (där bara Vestur fungerar).

Lokalklubbarna behöver börja titta på hur vi kan och vill arbeta i distrikt. Innan riksårsmötet bör någon klubb i varje distrikt kontakta RFdistriktet och inleda dialog med dem. De kan sedan kostnadsfritt informera oss, och hjälpa till med, hur RFdistrikten fungerar och hur vi kan jobba i distrikt. Styrelsen skall titta närmare på detta inom kort.

Ett förslag lades att vi på riksårsmötet blir placerade i distriktsgrupper, de som är ensamma i sitt distrikt kan sitta ihop med andra som är ensamma. Och att vi sedan också fikar tillsammans i distrikten under mötet för att få ansikten på övriga klubbar i distriktet.

Riksårsmötet kommer att börja med en punkt för information om distrikt. SIF tar fram konkreta exempel.

Valberedningen

Valberedningen har från och med förra årsmötet att bereda val till två styrelser, SIF och SIF Avel. Vårt riksårsmöte ska välja till bägge styrelserna. Det är viktigt att lokalklubbarnas ombud som kommer på riksårsmötet vet att de ska göra detta, och skillnaden på de båda styrelserna.

Det är lokalföreningarnas ansvar att till valberedningen lyfta fram den delen av medlemsskaran som är avelsintresserade så de kan få fram förslag till avelsstiftelsens styrelse. En fråga till riksårsmötet är om vi bör ha separata valberedningar för SIFstyrelsen och SIFavel?

Valberedningen har en nyckelroll i förbundet. Det är viktigt att lokalföreningarna tänker igenom vilka som kan tänkas väljas till valberedningen. De är sju personer idag där hälften har fullgjort sitt uppdrag till det kommande årsmötet. Det är också värt att nämna att Vinirs Hans Ericson är den i valberedningen som är lokaliserad längst söder ut av dessa sju. Varken Stockholm eller Skåne är representerat i valberedningen.

Föreningarna måste vara medvetna om de stora ekonomiska och organisatoriska utmaningar som SIF nu står inför. Dvs att konkret förvandlas från att vara en hästägareförening/förbund till att bli ett idrottsförbund. Hur ska vi göra detta? Viktiga framtida frågor som måste besvaras (snart) är t ex SIFs anpassning till RFs distrikt:

 • När utformar vi distrikt?
 • Hur vi fattar beslut i den nivån?
 • Var läggs ansvaret för olika saker?
 • Hur ska val till distriktsstyrelsen göras?
 • Hur ska valen beredas ute i distrikten?
 • Förslag på stadgar för distrikten?
 • Hur ska distrikten finansieras?

Valberedningen kommer föreslå FS (förbundsstyrelsen) att tillsätta en extern projektgrupp som jobbar med detta och kommunicerar detta ut i distrikten. Vi kan få hjälp av distriktsidrottsförbunden i detta jobbet. Någon större klubb i varje distrikt kan ta ansvaret att sammankalla sitt distrikt. Det är viktigt att SIF och lokalföreningarna mobiliserar våra krafter för att genomföra de här förändringarna och att göra det på ett bra sätt.

Framtidsfrågor för valberedningen och årsmötet/SIF

 • Separata valberedningar för SIF och SIFavel?
 • Ska vi ha Riksårsmöten med representation från distrikten eller som nu från alla klubbar? I RF är det distrikten som är representerade på årsmötet.
 • Ska valberedningen bereda även förslag på vilka som ska jobba i sektionerna? Eller tillsätta en personalkommitté som hjälper styrelsen med att hitta sektionsordförande, och kan ge förslag på personer till sektionen?

SIF behöver tillsätta en disciplinnämnd och tar gärna emot förslag på bra och kunniga personer som kan sitta i den. (Nu är RF den högsta överklagandeinstansen för disciplinärenden.)

SIFs förtjänsttecken

Ingemar Tapper sitter med i kommittén som delar ut förtjänsttecknen. De får för få förslag till kommittén. Lokalföreningarna behöver fundera igenom vilka personer finns det som vi vill premiera ute i lokalklubbarna? Om du har ett förslag, så kontakta gärna styrelsen! En förteckning över vilka som har fått, och vilken valör, finns här.

Förtjänsttecknet brukar delas ut i samband med SIFs årsmöte, SM och höstmötet. Det finns idag inga sistadatum för att lämna in nomineringar, utan det kan göras löpande.

Medlemskap

Vi diskuterade olika typer av medlemskap, t ex den nya medlemsformen för ridverksamheter. Det har inte blivit särskilt många nya medlemmar av den typen, och en upp-putsning och förtydligande av de olika medlemstyperna behövs överlag. En arbetsgrupp kommer att startas upp för att titta på formerna, innehållet och marknadsföring.