Tisdag 28 oktober hade Vinirs styrelse sitt första möte. Det var ett bra möte, det känns som att vi har fått ihop en bra styrelse med mycket energi i!

Vi har dragit upp riktlinjerna för styrelsens arbetsordning. Styrelsen kommer att sammanträda ungefär varannan månad. Vilka månader vi har styrelsemöte ser du på fliken ”Vinir/Styrelsen”. Exakt datum kommer att fastställas löpande då vi har flera styrelsemedlemmar som arbetar skift.

Protokoll från styrelsens möte kommer att publiceras på Vinirs hemsida. Om du vill nå någon av oss i styrelsen så har du alla kontaktuppgifter på hemsidan.

Alla handlingar för att ansluta Vinir till SIF är inskickade, och vi återkommer snarast med besked om när det är klart.

Kommunikationen med er medlemmar kommer att ske elektroniskt - via hemsidan, via Vinirs Facebookgrupp och via mail. Därför är det mycket viktigt att du dels registrerar en mailadress kopplat till ditt medlemsskap (görs via SIF:s hemsida), att du ser till att du som har Facebook är medlem i Facebookgruppen ”Vinir Islandshästförening”, samt att du med jämna mellanrum tittar in här på hemsidan för att få de senaste uppdateringarna.

Vinir har en egen hashtag på Instragram, #vinirislandshästförening. Använd gärna den för att dela fina bilder på din häst eller från tävlingar eller annat skoj du är med på! Bilderna kommer att synas på Vinirs startsida.

Som du säkert har sett så har vi bildat fem sektioner för olika intresseområden. Det är sektionerna som kommer att planera och genomföra aktiviteter, tävlingar, ungdomsaktiviteter mm. Sektionerna har en eller två ”faddrar” i styrelsen (se nedan), men är i övrigt självstyrande.

a) Tävling: Carolina H och Carina A
b) Ungdom: Hanna L och Elin W
c) Aktivitet: Elisabeth W och Monica R
d) Materiel/Vinirshoppen: Elin W och Carolina H
e) Säve: Carina A

Mer information om sektionerna och kontaktpersoner kommer på hemsidan. Alla som är intresserade är självklart välkomna att ansluta sig till någon av sektionerna. Är man med så kan man påverka vad som händer i föreningen. Ju fler vi är som engagerar oss desto bättre är det! Sektionerna har även Facebookgrupper för enkel kommunikation.

De av Vinirs tävlingar som skall in i SIF:s propp är redan fastställda. Info finns på Vinirs hemsida och i Vesturs kalender.
Du har väl inte missat att Vinir står som medarrangör till Gaedinga SM 2015 som kommer att gå på Säve?

Dessutom är det ju faktiskt Vinir som står bakom Tölt on Ice 2015, som kommer att bli ett helt fantastiskt evenemang här på vår hemmaplan!

Den 5 december har vi bokat Anna Rebecka för en föreläsning i IK Uvens stuga i Bunketorp! Info om anmälan, innehåll och kostnad kommer snart. I första hand vänder vi oss till ungdomarna, men även mogen ungdom är givetvis välkommen!

Den 25 januari planerar vi att hålla Vinirs första årsmöte där det bl a skall väljas delegater till SIF:s årsmöte. Inbjudan kommer längre fram, men reservera gärna kvällen redan nu!

Vi i Vinirs styrelse ser fram emot 2015, som kommer att bli ett riktigt spännande år! Det är väldigt kul att få vara med och starta en ny förening, och vi hoppas på nära och roligt samarbete med er medlemmar. Ni är välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen och/eller sektionerna med förslag och frågor, och interagera gärna med andra medlemmar via Facebookgruppen.

Med vänliga hälsningar från

Karin Andersson, ordförande
Carina Andersson, vice ordförande
Agneta Lindmark, sekreterare
Giesela Magnusson, kassör
Elisabeth Wallenbring, ledamot
Agneta Heijl, ledamot
Monica Rohland, ledamot
Carolina Hagman, ledamot
Hanna Löfgren, ledamot
Elin Wallenbring, ledamot