Styrelsen har nöjet att meddela att Vinir även i år sponsrar KM med finfina kombinationspriser! Det finns fyra priser à 999 kr (av skatteskäl), och det är Fyrgångskombination, Fyrgångskombination Ungdom, Femgångskombination samt Femgångskombination Ungdom. Priserna betalas ut till den som har högsta sammanlagda uttagningspoäng delat med två eller tre i följande kombinationer:

Fyrgångskombination (två kategorier delat med två):

  • Kat.1: V2 eller V5
  • Kat.2: T3, T4, T5 eller T8

Fyrgångskombination Ungdom (två kategorier delat med två):

  • Kat.1: V2u eller V5u
  • Kat.2: T3u, T4u, T5u eller T8u

Femgångskombination (tre kategorier delat med tre)

  • Kat.1: F2
  • Kat.2: P2
  • Kat.3: T3, T4, T5 eller T8

Femgångskombination Ungdom (tre kategorier delat med tre)

  • Kat.1: F2u
  • Kat.2: P2
  • Kat.3: T3u, T4u, T5u eller T8u

I det fall inget Vinirekipage är anmält till alla tre kategorierna i femgång så kommer vi att räkna poängen i de grenar man deltar + 0 poäng för den man inte deltar i, och dividera med 3.

Endast huvudmedlem i Vinir kan vinna vandringspriser och kombinationspriser på Vinir KM.